Sustenabilitate în România

În cadrul unei conferinţe a Naţiunilor Unite în 1987, dezvoltarea sustenabilă a fost definită ca fiind dezvoltarea care satisface nevoile prezente, fără a compromite abilitatea viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi.

Scheme de evaluare a sustenabilităţii

Sistemele de evaluare pentru clădiri sustenabile au scopul de a face calitatea generală a clădirii mai transparentă, măsurabilă şi comparabilă. Cu toate acestea, fiecare sistem are metode diferite de cântărire a aspectelor individuale, în funcţie de cerinţele naţionale specifice sau de tipul clădirii pentru care este dezvoltat. Utilizarea acestor sisteme de evaluare necesită o înţelegere a diferenţelor dintre ele.