Condiţii Generale

Permisiunea de a folosi Documente (cum ar fi raportul anual, raportul de mediu, comunicate de presă, fişe de date etc.) de pe acest site, este asigurată cu condiţia ca (1) drepturile de autor de mai jos să fie menţionate pe toate copiile, (2) folosirea documentelor de pe acest website să fie facută în scopuri de informare şi non comerciale şi nu vor fi copiate sau postate pe orice reţea sau difuzate în orice sursa media şi (3) să nu se aducă nici un fel de modificări documentelor.

Folosirea în orice alte scopuri este strict interzisă şi poate atrage consecinţe juridice civile sau penale.

Permisiunea de a folosi documentele menţionate mai sus nu include design-ul sau layout-ul website-ului ROCKWOOL.com sau oricărui site deţinut sau controlat de ROCKWOOL International A/S. Elementele website—urilor ROCKWOOL International A/S sunt protejate prin lege şi nu pot fi copiate sau imitate parţial sau în totalitate. Nici un logo, grafic sau imagine de pe orice website ROCKWOOL nu poate fi copiat sau retransmis fără acordul expres al ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL International A/S nu întreprinde demersuri cu privire la aplicabilitatea informaţiilor conţinute de documente şi a graficelor publicate pe acest website. Toate aceste documente şi grafice aferente sunt puse la dispoziţie „ca atare", fără nici un fel de garanţie. În nici un caz, ROCKWOOL International A/S nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune apărute direct sau indirect sau orice alt tip de daune ce rezultă din pierderea utilizării, datelor sau a profitului, indiferent de motivul juridic, fie că acesta este un contract, neglijenţă sau altă acţiune ce rezultă din sau are legătură cu informaţiile disponibile de pe acest website.

Documentele şi graficele aferente publicate pe acest website pot conţine erori tehnice sau erori tipografice.

DREPTURI DE AUTOR. Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Denmark. Toate drepturile rezervate.

MĂRCI ÎNREGISTRATE. ROCKWOOL®, ROXUL®, ROCKFON®, ROCKPANEL®, RockDelta®, BUILDDESK®, LAPINUS® şi GRODAN şi/sau numele altor produse denumite aici sunt fie mărci comerciale sau mărci înregistrate ale ROCKWOOL International A/S şi/sau ale companiilor afiliate.

Orice drepturi neexprimate în mod expres prin prezenta sunt rezervate.