Rezistenţă la foc

Protecţia la foc în clădiri

Izolaţiile incombustibile ROCKWOOL se comportă ca o barieră împotriva focului şi nu contribuie la răspândirea acestuia. Nivelul de protecţie poate fi îmbunătăţit cu detectoare de fum, alarme de incendiu şi sisteme de stingere a incendiului cu sprinklere.

ROCKWOOL incombustibil

ROCKWOOL INCOMBUSTIBIL

Produsele ROCKWOOL sunt evaluate ca incombustibile.
Izolaţia incombustibilă ROCKWOOL se comportă ca o barieră împotriva focului şi nu contribuie la răspândirea acestuia. Nivelul de protecţie poate fi îmbunătăţit cu detectoare de fum, alarme de incendiu şi sisteme de stingere a incendiului cu sprinklere.
Produsele ROCKWOOL sunt clasificate ca aparţinând Euroclasei A1, pe baza testelor de reacţie la foc conform EN 13501. Au fost clasificate astfel şi în urma evaluărilor reacţiei la foc din afara sistemului UE.
Evaluarea A1 confirmă faptul că produsul nu cauzează flăcări susţinute în testul de incombustibilitate. În produsele din clasa A1 care conţin componente organice, energia eliberată va fi foarte limitată.
Evaluarea A2 confirmă că produsul nu cauzează flăcări susţinute pentru mai mult de 20 de secunde în testul de incombustibilitate. Produsele din clasa A2 trebuie să satisfacă şi cerinţele stricte ale testelor de contribuţie la foc, intensitatea fumului şi picături incandescente.

Aşadar, în timp ce motivul evident în alegerea produselor de izolaţie ROCKWOOL este datorat deseori proprietăţilor termice şi acustice, comportamentul acestora în prezenţa căldurii intense sau a focului sunt importante considerente pentru arhitecţi, constructori sau proprietari de case.