Condiții Generale de Utilizare

Aviz juridic

Accesul dumneavoastră la website-ul ROCKWOOL România www.rockwool.ro (the “Website”) și utilizarea acestuia sunt supuse acestui aviz juridic din care face parte și declarația de declinare a responsabilității („Aviz juridic”) care se aplică întregului conținut al website-ului și oricărei corespondențe prin e-mail între ROCKWOOL România și dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest Aviz juridic.

Utilizarea website-ului de către dumneavoastră reprezintă acceptarea avizului juridic de către dumneavoastră. Dacă nu acceptați avizul juridic, trebuie să părăsiți website-ul imediat.

ROCKWOOL România își rezervă dreptul de a modifica Avizul juridic oricând prin postarea modificărilor pe website. Sunteți responsabil de consultarea regulată a Avizului juridic, pentru a fi informat despre astfel de modificări. În cazul în care continuați să utilizați website-ul după orice astfel de modificări, înseamnă că acceptați aceste modificări.

Documente disponibile pe website 

Tot conținutul website-ului reprezintă proprietatea ROCKWOOL România și este protejat prin legile privind drepturile de autor. Permisiunea de a utiliza documentele (precum raportul anual, raportul de mediu, comunicate de presă, fișe de date etc.) de pe website este garantată, dat fiind faptul că (1) notificarea din care reies drepturile de autor deținute de ROCKWOOL România apare pe toate copiile, (2) utilizarea unor astfel de documente de pe website este doar cu scop informațional și necomercial și nu va fi copiată sau postată pe niciun computer de rețea sau difuzată pe niciun tip de media, și (3) nu sunt efectuate modificări asupra niciunui document. Utilizarea în orice alt scop este interzisă în mod expres, și pot rezulta sancțiuni severe de natură civilă și penală.

Proiectarea și prezentarea website-ului reprezintă proprietatea ROCKWOOL România. Niciuna dintre permisiunile specificate mai sus pentru utilizarea documentelor nu include designul sau configurarea website-ului sau a altor website-uri deținute și controlate de către ROCKWOOL International A/S („Website-uri ROCKWOOL”). Designul sau configurarea Website-urilor ROCKWOOL nu pot fi copiate sau reproduse în totalitate sau parțial. Niciun logo, element grafic sau imagine de pe niciunul dintre website-urile ROCKWOOL nu pot fi copiate sau retransmise, decât dacă acest fapt este permis în mod expres de către ROCKWOOL România sau ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL România nu face nicio declarație în legătură cu caracterul adecvat al informațiilor conținute în documentele și elementele grafice aferente publicate pe website, indiferent cu ce scop. Toate aceste documente și elemente grafice aferente sunt oferite „ca atare” și, având în vedere permisiunea extinsă de către lege, fără niciun fel de garanție. În vreme ce nimic din acest Aviz juridic nu exclude sau nu limitează răspunderea noastră pentru denaturarea frauduloasă, pentru moartea sau vătămări personale cauzate de neglijența noastră, ROCKWOOL România sau ROCKWOOL International A/S nu trebuie să fie făcută responsabilă pentru nicio daună directă, indirectă sau subsidiară sau orice alt tip de daune rezultate din pierderea utilizării, a datelor sau a profitului, indiferent dacă este vorba despre o acțiune a unui contract, neglijență sau altă acțiune, rezultată din utilizarea informațiilor disponibile pe website sau în legătură cu aceasta.

Documentele și elementele grafice aferente publicate pe Website ar putea include inexactități tehnice sau erori tipografice. ROCKWOOL  România  încearcă să mențină un serviciu constant, fără erori, însă nu putem garanta faptul că Website-ul sau serviciile pe care le oferim vor fi disponibile întotdeauna sau că vor fi lipsite de erori. Deși utilizăm un soft antivirus pentru a proteja conținutul Website-ului împotriva virușilor cunoscuți, ROCKWOOL România nu poate garanta faptul că materialele și fișierele descărcate de pe Website sunt lipsite de orice cod dăunător. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că vă luați măsurile de precauție necesare pentru a vă proteja propriul computer față de infectarea cu un virus. Având în vedere permisiunea extinsă de către lege, ROCKWOOL România nu va accepta niciun fel de responsabilitate rezultată din erori sau indisponibilitatea Website-ului.

Oricare dintre hyperlink-urile afișate pe Website sunt doar în interesul dumneavoastră. Dacă doriți să urmați oricare dintre hyperlink-uri veți părăsi Website-ul. ROCKWOOL România nu controlează sau nu aprobă conținutul niciunui alt website și nu acceptăm nicio responsabilitate rezultată din utilizarea unui hyperlink de către dumneavoastră.

MĂRCI COMERCIALE: ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION, DUOROCK, HARDROCK, ROCKLOSE, ROCKTHERM, ROCKFALL, ROCKPRIME, SPECIFIRE, EASYFIT FIRE BARRIER SYSTEM, SP FIRESTOP, ENERGYSAVER, SOUNDPRO, ROCKSHIELD, RAIN SCREEN DEVICE, ROCKLINER, ROCKWOOL AQUADACT, ROCKFLOOR, FIREPRO, FLEXI BEAMCLAD, COLUMNCLAD, ROCKPANEL ROCKFON, LABELROCK, TAUROX, și GRODAN și/sau denumiri ale altor produse specificate în continuare sunt fie denumiri comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale ROCKWOOL International A/S și/sau ale companiilor afiliate și nu pot fi utilizate în lipsa acordului scris, prealabil al acestora.

Declarație de declinare a responsabilității pentru program

Website-ul conține un program de computer, conceput pentru a ajuta inginerii, arhitecții, tehnicienii constructori și alte persoane care au cunoștințe tehnice pentru a calcula performanța SAP de evaluare a energiei din locuințe, în conformitate cu UK SAP 2001 actual.

ROCKWOOL Limited nu face niciun fel de declarație sau nu acordă niciun fel de garanție referitoare la exactitatea sau integralitatea informațiilor conținute de programul de computer.

Prin utilizarea programului de computer, acceptați faptul că ROCKWOOL Limited nu va fi responsabil pentru nicio daună, inclusiv, însă fără a se limita la, pierderi directe și indirecte care pot fi atribuite erorilor sau defectelor din programul de computer sau care pot fi atribuite utilizării corecte sau incorecte a programului de computer.

Programul de computer, elaborat de către JPA TL, este protejat prin legile privind dreptul de autor și toate drepturile programului de computer au fost licențiate pentru ROCKWOOL Limited. Puteți utiliza programul de computer pentru efectuarea calculelor, însă conținutul nu poate fi copiat sau utilizat într-o altă manieră.

Autorizați ROCKWOOL Limited să utilizeze, să stocheze și să prelucreze orice informație pe care dumneavoastră ne-ați oferit-o, inclusiv numele, adresa și adresa de e-mail, atât cât este necesar în mod rezonabil pentru a vă putea oferi serviciile noastre. ROCKWOOL Limited este de acord să trateze informațiile dumneavoastră personale drept confidențiale și să ia măsurile necesare pentru a asigura faptul că acestea nu sunt accesate de către o persoană neautorizată. Pentru mai multe detalii referitoare la modul în care utilizăm informațiile dumneavoastră personale, vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate de mai jos.

Orice drepturi, care nu sunt menționate expres în continuare, sunt rezervate. Nimic din acest Aviz juridic nu vă afectează drepturile prevăzute de lege. Dacă orice parte din acest Aviz juridic este considerat a fi ilegal sau neexecutoriu, acea parte va fi ștearsă și restul avizului juridic va continua să fie obligatoriu și executoriu.

Acest Aviz juridic este guvernat de către legile din Anglia și Wales și orice conflict rezultat din acest Aviz juridic se va supune jurisdicției Curții judecătorești din Anglia și Wales.

Accesul dumneavoastră la website-ul ROCKWOOL Limited (the “Website”) și utilizarea acestuia sunt supuse acestui aviz juridic din care face parte și declarația de declinare a responsabilității („Aviz juridic”) care se aplică întregului conținut al website-ului și oricărei corespondențe prin e-mail între ROCKWOOL Limited și dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest aviz juridic. 
Utilizarea website-ului de către dumneavoastră reprezintă acceptarea avizului juridic de către dumneavoastră. Dacă nu acceptați avizul juridic, trebuie să părăsiți website-ul imediat.

ROCKWOOL Limited își rezervă dreptul de a modifica Avizul juridic oricând prin postarea modificărilor pe website. Sunteți responsabil de consultarea regulată a Avizului juridic, pentru a fi informat despre astfel de modificări. În cazul în care continuați să utilizați website-ul după orice astfel de modificări, înseamnă că acceptați aceste modificări

Back