01

Contract prestari servicii

Realizarea unui contract de prestări servicii între dvs., în calitate de proprietari ai clădirii și un auditor energetic autorizat.

02

Inspecția tehnică a clădirii

Auditorul face o inspecție tehnică a clădirii, pe teren, pentru a culege informații și pentru măsurători specifice – durata 30 – 45 minute.

03

Depunerea dosarului

Se depune un dosar, care conține acte dar și răspunsuri la anumite întrebări specifice:

Citeste mai multe

04

Determinarea consumurilor de energie

Auditorul va determina prin calcul consumurile de energie aferente sistemelor de instalații din clădire (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare și ventilare) astfel încât să se poată încadra clădirea într-una din clasele de eficiență energetică de la clasa A (foarte eficient energetic) la clasa G (foarte puțin eficient energetic).