Sustenabilitate
Circularitate

Importanța sustenabilității în construcții

Proiectarea clădirilor sustenabile nu este de ajuns. Companiile de construcții, de asemenea, trebuie să ia în considerare următoarele acțiuni pentru a crea un viitor mai sustenabil.

Construction, Crane, Building

În ziua de astăzi, sectorul construcțiilor este o industrie masivă, având  impact aproape în fiecare altă industrie de pe glob. Aceasta reprezintă 6% din produsul intern brut (PIB). În zonele urbane din întreaga lume se înregistrează creșteri de aproximativ 200.000 de oameni în fiecare zi, fiind nevoie de mult mai multe locuințe și de o infrastructură pusă la punct.

Potrivit Comisiei Europene, sectorul construcțiilor produce aproximativ 1/3 din toate deșeurile, o mare parte dintre acestea ajung la gropile de gunoi. Ca și industrie la nivel global, are o contribuție de 11% din emisiile de gaze cu efect de seră, iar volumul său actual de utilizare a resurselor naturale nu este sustenabil și compromite substanțial mediul înconjurător în scopul dezvoltării sale.

După cum arată cifrele, industria construcțiilor se confruntă cu provocări semnificative asupra mediului, în reducerea amprentei de carbon. Schimbările climatice, consumul de resurse și gestionarea apei sunt toate probleme de mediu care trebuie luate în considerare cu atenție atunci când lucrăm pentru sustenabilitatea construcțiilor de astăzi.

3 pași pentru o sustenabilitate în construcții

Proiectarea clădirilor sustenabile nu este de ajuns. Companiile de construcții, de asemenea, trebuie să ia în considerare următoarele:

1. Asigurarea sustenabilității în timpul construcției

Sustenabilitatea poate fi unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale acestei industrii. Clădirile sunt construite folosind resurse naturale. Aceste resurse sunt de obicei aruncate atunci când au ajuns la sfârșitul utilității lor. De exemplu, îmbunătățirea unei clădiri poate duce la aruncarea materialelor utilizate în construcția sa inițială pentru a se implementa modificările dorite. Acest proces poate influența substanțial mediul general și poate epuiza resurse naturale într-un ritm rapid.

Modul în care sunt utilizate materialele nu este singura provocare în realizarea sustenabilității în construcții. Procesul de construcție în sine poate avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra mediului. Șantierele, utilajele și echipamentele, utilizează multă energie. Energia este utilizată pentru încălzirea clădirii sau a personalului și contribuie la consumul general. Modul în care este utilizată această energie și de unde provine poate avea un impact imens asupra emisiilor de carbon. În mod similar, utilajele grele utilizate în construcții, în cele mai multe cazuri rulează pe combustibili fosili, agravând și mai mult amprenta procesului de construcție. Gradarea terenului poate afecta, de asemenea, capacitatea solului de a absorbi și capta apă, ceea ce modifică aria generală a peisajului și stabilitatea fundației.

Reducerea cantității de energie utilizată în construcții, trecerea la echipamente electrice precum și îmbunătățirea eficienței energetice generale a șantierului ar putea fi modalități de reducere a impactului negativ al emisiilor de carbon.

2. Proiectarea clădirilor pentru refolosire

În loc să fie proiectate pentru un singur scop si pentru a răspunde nevoilor în schimbare, arhitecții din ziua de astăzi sunt provocați cu sarcina de a crea clădiri care pot fi reconfigurate în funcție de necesități. Atunci când clădirile sunt proiectate pentru a fi refolosite și nu demolate, putem reduce cantitatea de deșeuri care ajung la gropile de gunoi și putem reduce consumul total de materii prime.

Din fericire, se dezvoltă în continuare soluții care susțin sustenabilitatea în construcții. Design-ul circular elimină modelul de „proiectare, construcție, utilizare și casare“, și îl înlocuiește cu unul mai ecologic.

Un exemplu de design circular este construit într-un cartier de lângă Aarhus în Danemarca. Constructorii au proiectat sisteme de construcții care ar putea fi construite și apoi demontate, ulterior putând fi reconstruite în clădiri noi. Scopul proiectului este de a putea reutiliză 90% din materiale fără o scădere semnificativă a valorii.

3. Având în vedere materialele utilizate

Industria construcțiilor din Marea Britanie produce de trei ori mai multe deșeuri decât toate gospodăriile din țară. Din aceste deșeuri, aproximativ 20 de milioane de tone de deșeuri se duc direct la gropile de gunoi.

În mare parte, acest lucru se datorează materialelor de construcție, deoarece nu sunt concepute pentru a fi reutilizate sau reciclate eficient. Acest lucru nu este doar problematic din cauza cantității uriașe de deșeuri, dar și din cauza faptului că aceste structuri sunt produse folosind materii prime.

Atunci când construim clădiri noi sau le renovăm pe cele vechi, este important să luăm în considerare utilizarea materialelor care pot fi surse sustenabile și care pot fi reciclate după utilizare. Reciclarea constituie un element cheie al economiei circulare și este timpul ca construcțiile să devină circulare. Alegerea materialelor de construcție de lungă durată și care pot servi mai multor scopuri scade costul renovării clădirilor în timp și asigură o performanță constantă.

Schimbarea este necesară

În prezent, industria construcțiilor are un impact profund asupra mediului; astfel, devine extrem de important ca companiile să lucreze la maximizarea beneficiilor pozitive, minimizând în același timp componentele sale negative.