Confort, sănătate și siguranță în spațiul interior

Îmbunătățirea calității vieții

Vata minerală bazaltică garantează un mediu de locuit confortabil și sănătos, asigurând controlul zgomotului și al vibrațiilor, precum și proprietăți termice. Izolația ROCKWOOL reduce zgomotul care trece prin ansamblurile de clădiri. Produsele Rockdelta reduc zgomotul și vibrațiile transmise prin sol de la trenuri (sau metrou). Plafoanele Rockfon absorb sunetul, făcând camerele mai confortabile și ajutându-ne să comunicăm mai eficient.

Oamenii își doresc, în mod natural, să trăiască într-un mediu sănătos. Climatul interior este la fel de important precum condițiile din exterior: temperatura, calitatea aerului și acustica fac parte din crearea unui nivel de trai benefic în interior. 

Știați că?

Clădirile bine concepute și construite contribuie la o stare bună de sănătate, la crearea unui mediu confortabil și la îmbunătățirea capacității noastre de a ne concentra și îndeplini sarcini-cheie.  Clădirile afectează bunăstarea oamenilor. Nivelul de trai al oamenilor depinde de cât de eficientă este clădirea pentru a-i sprijini pe locatari și a menține un climat interior optim. 

Family in new house