Acțiunile care afectează acoperișul sunt constituite din sarcini permanente atunci când sunt exercitate de aceeași clădire și/sau de componente suplimentare instalate permanent, dar pot proveni și din suprasarcini accidentale atunci când apar evenimente externe.

În etapa de proiectare este necesar să se țină seama de ambele tipuri de sarcini la care va fi supus acoperișul, pentru a obține atât cea mai bună interacțiune dintre termoizolație și hidroizolație, cât și caracteristicile maxime de performanță ale sistemului ale cărui elemente individuale trebuie instalate corect pentru a opune o reacție adecvată sarcinilor permanente și suprasarcinilor accidentale.

flat roof, transporting insulation board, germany

Produse

Grosime (mm)

Lăţime (mm)

Lungime (mm)